Deze site valt het best te zien in beeldresolutie 1024*768 Wilvon organisatie advies Nederlands   Engels              Login  
Signs of excellence-Phronesis, Phronesis antenarrating en storytelling
Breaking out of reductionism
De eigenaar van Wilvon heeft DE oplossing voor de schuldencrisis gecreerd
http://www.amazon.com/Oppressed-financial-organizations-governments-ebook/dp/B0058KS450/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1351459931&sr=8-1&keywords=wilfred+berendsen
Wat kunnen wij Welke diensten leveren wij Wilvon kennis & concepten De wilvon manier Wilvon research Wilvon Phronesis Breaking out of linearity
Contact De oplossing voor de schuldencrisis

De eigenaar van Wilvon heeft al een tijd DE oplossing voor de wereldwijde schuldencrisis gecreerd. Dit betreft een oplossing die simpel te implementeren is en binnen korte tijd. Het betreft hier een

- Aanvulling op het huidige geldsysteem die het huidige geldsysteem veel flexibeler en opener en praktischer maakt

- Aanvulling op het huidige geldsysteem die bestaande instituties en manieren om met geld om te gaan grotendeels intact houdt. Maar wel zoveel toevoegt - op een relatief simpele manier- dat een veel positiever en vooral ook duurzamer monetair beleid mogelijk wordt

- Aanvulling op het huidige geldsysteem die een verdere loskoppeling van inkomen en arbeid mogelijk maakt. Dit houdt in dat steeds minder arbeid of zelfs helemaal geen arbeid meer geen enkel invloed hoeft te hebben op inkomens van individuen. Dit is een hele goede ontwikkeling en een fantastische aanvulling op ons huidige geldsysteem. Met name ook om de weg te openen voor veel duurzamer organiseren.

- Aanvulling op het huidige geldsysteem die het mogelijk maakt om alle belastingen af te schaffen zonder dat bezuinigd hoeft te worden

Mijn innovatie voor het geldsysteem- de oplossing voor de wereldwijde schuldencrisis- leidt meteen tot het door mij geinitieerde/ontwikkelde Excellente Monetaire Systeem. Dit Excellente Monetaire Systeem is het meest duurzame geldsysteem wat er is en ondersteunt duurzaam organiseren en een veel duurzamere toekomst en economie en samenleving.

Mijn innovatie voor het geldsysteem staat al een hele tijd in mijn e-book dat is gepubliceerd op amazon/kindle. En de innovatie is al een tijd ervoor door mij ontwikkeld. Er zijn inmiddels partijen die delen van mijn begrip overnemen- partijen die ik in het verleden van informatie heb voorzien of die indirect in ieder geval wel wat van mijn werk hebben gehoord of gelezen- maar die niet naar mij of mijn werk of boek refereren. Ook daardoor waarschijnlijk met totaal onpraktische en voor de maatschappij en realiteit waardeloze en zelfs schadelijke voorstellen komen.

Mijn innovatie is de enige en meest optimale oplossing voor de wereldwijde schuldencrisis. En de verschillen tussen mijn innovatie en ieder ander voorstel, hoe klein ook, maken het grote verschil voor de samenleving.

Het boek met mijn innovatie voor het geldsysteem is te vinden op amazon/kindle. Als naar mijn naam- Wilfred Berendsen- wordt gezocht op amazon dan verschijnen 2 boeken. Mijn boek is de boek met de titel :

\"Oppressed by money and our insane financial system-A WAKE UP call for citizens, organizations, governments and society at large\"

Link naar amazon/kindle : http://www.amazon.com/Oppressed-financial-organizations-governments-ebook/dp/B0058KS450/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1351624135&sr=8-1&keywords=wilfred+berendsen

Op het moment ben ik met een tweede boek bezig met de oplossing voor de schuldencrisis. Dit boek gaat wat uitvoeriger in op details en issues en tracht 1 en ander op een heldere en duidelijke manier uit te leggen. Maar ook worden in het boek nieuwe fundamenten gelegd voor aanvullingen op methodologisch c.q. analytisch vlak van sociale wetenschappen. Dit boek hoop ik voor of rond het einde van het jaar 2015 gereed te hebben. En binnen korte tijd daarna te publiceren. Het zal met name in de Nederlandse taal zijn.

Met vriendelijke groet,

Wilfred Berendsen


 
Home     Copyright © 2018 Wilvon Organization & Developments. All rights reserved.