Deze site valt het best te zien in beeldresolutie 1024*768 Wilvon organisatie advies Nederlands   Engels              Login  
Signs of excellence-Phronesis, Phronesis antenarrating en storytelling
Breaking out of reductionism
Wie zijn wij Wat kunnen wij Welke diensten leveren wij Wilvon kennis & concepten De wilvon manier Wilvon research Wilvon Phronesis
Documenten Breaking out of linearity Contact
Internet links Special downloads Insanities of social sciences

Op dit gedeelte van onze website zullen we documenten plaatsen en/of linken die relevant zijn voor onze organisatie en voor management en de samenleving in het algemeen. Voor wat betreft onze organisatie vermelden we er onder andere bronnen voor onze eigen Phronesis "body of understanding" die we practisisme noemen. Gebaseerd op een nieuw perspectief en fundament voor onze samenleving en management en communicatie. De documenten die hier staan vermeld worden geregeld verder aangevuld en up to date gehouden.

Neem voor meer informatie over ons of onze diensten gerust contact met ons op! 

 


Op deze pagina vermelden we interessante links naar documenten op het internet.

Panarchy south jersey : Deze site is van een vriend van de eigenaar van Wilvon. Gian Piero is erg kritisch ten opzichte van de markteconomie. En heeft een paar sites met zijn ideen en publicaties.

Peirce's theory of signs : Een goede algemene introductie in Peircean Semiotics. Geschreven door Jay Zeman

Postmodern terms: Een site met postmoderne termen.

Academia Vitae De Universiteit van de toekomst.  Een universiteit met een geweldig concept en geweldige docenten.

The future of the public intellectual : Hier staat een interessant Engelstalig artikel van intellectuelen die het met elkaar hebben over de positie en toekomst van de zogenaamde publieke intellectuelen. Naar onze mening kunnen individuen die zich ontwikkelen tot publieke intellectuelen een belangrijke rol spelen in de samenleving. Indien ze over de correcte attitudes beschikken, een goed netwerk kunnen opbouwen en in staat zijn hun uitgebreide kennis en vaardigheden praktisch om te zetten.

The seven liberal arts : De Engelstalige site gaat over de seven liberal arts. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in liberal arts en artes illiberales. De zogenaamde artes liberales zijn die takken van wetenschap die werden gedoceerd in de scholen van de middeleeuwen. Ze worden liberal genoemd omdat ze dienen tot het trainen van de zogenaamde vrije individuen. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde artes illiberales, die de economische doelen dienen

 

  

 
Home     Copyright 2024 Wilvon Organization & Developments. All rights reserved.